Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmi) zlecanych przez jedn Policji w podziale na 13 części.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.06.2017

--------------------------------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 3 i 7 z dn 22.05.2017r

rozstrzygnięcie postępowania w części 1, 2, 5 i 12 z dn. 18.05.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania w częsci 4 i 8 z dn. 16.05.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania w części 9 z dn. 16.05.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania w części 6 i 10 z dn 10.05.2017r.

---------------------------------------------------------------

unieważnienie postępowania w części 11 - KP Chojna i 13 - KPP Gryfice z dn. 04.05.2017r.

zestawienie ofert z dnia otwiarcia tj. z dnia 24.04.2017r.

-------------------------------------------------------------

odpowiedz na pytanie z dnia 18.04.2017 r.

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.04.2017r.

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2017r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, z dnia 14.04.2017r.

  - zał 6.1 -6.13 formularze ofery cenowej 6.1 - 6.13

- zał 7.1 - wykaz sprzętu

- zał 7.2 - wykaz sprzętu

- zał 8 - wzór umowy dla cześci 1, 2, 3, 5, 6

- zał 9 - wzór umowy dla cześci 7, 9, 10, 11, 12, 13

- zał 10 - wzór umowy dla części 4

-  zał 11 - wzór umowy dla cześci 8

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.04.2017
Data modyfikacji : 06.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry