Szczegóły ogłoszeń

zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, tusze) oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery, pasy transmisyjne, pojemniki na zużyte tonery) do sprzętu biurowego i informatycznego

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 08.06.2017 r.

rozstrzygnięcie z dnia 26.05.2017r.

zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 26.05.2017r.

zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 18.05.2017r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.05.2017r.

modyfikacja załącznika nr 4.1 z dnia 15.05.2017r. wraz ze zmianą terminu składania ofert na dzień 18.05.2017r.

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - złącznik nr 4.1 do siwz

ogłoszenie z dnia 10.05.2017r. o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.05.2017r.

siwz z załącznikami nr 1,2,3

formularz kalkulacji cenowej zał. nr 4.1 do siwz

formularz kalkulacji cenowej zał. nr 4.2 do siwz

wzór umowy zał. nr 5.1 do siwz

wzór umowy zał. nr 5.2 do siwz
 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.05.2017
Data modyfikacji : 08.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry