Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społaczne na część I, V, IX, X, XI z dnia 10.07.2017r.

____________________________________________________________________________

- ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 13.06.2017r.

- unieważnienie postępowania dla części VII z dnia 09.06.2017r. 

- unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania dla części I z dnia 06.06.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I, V, IX, X i XI z dnia 05.06.2017r.

________________________________________________________________

- unieważnienie postępowania dla części II, III, IV, VI i VIII z dnia 01.06.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 31.05.2017r.

___________________________________________________________________

- modyfikacja załączników nr 3.1 -3.11 do ogłoszenia z dnia 24.05.2017r.

- zmodyfikowane formularze kalkulacji cenowej - załacznik nr 3.1 - 3.11 do ogłoszenia

- ogłoszenie na usługi społeczne z załącznikami nr 1 i 2  z dnia 23.05.2017r.

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 - 3.11 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI -załącznik nr 4.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla częśći II i V- załącznik nr 4.2 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.05.2017
Data modyfikacji : 10.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry