Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków.

- informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z dnia 04.07.2017r.

__________________________________________________________

-rozstrzygnięcie postępowania na część V i VI z dnia 08.06.2017r.

- unieważnienie postępowania dla części I, II, III i IV z dnia 05.06.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 02.06.2017r.

__________________________________________________________

- ogłoszenie na usługi społeczne z zalącznikami nr 1, 2, 3 i 4

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 5.1 - 5.6 do ogłoszenia

- wykaz narzędzi - załacznik nr 6 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I, II, III, IV i V - załącznik nr 7.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla częsci VI - załacznik nr 7.2 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2017
Data modyfikacji : 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry