Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie w podziale na 2 części

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.09.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania w części I z dnia 25.08.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania na części II z dnia 18.08.2017r.

unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w części I i II z dnia 08.08.2017r.

unieważnienie postępowania w części I i II z dnia 11.07.2017r.

unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania z dnia 23.06.2017r.

rozstrzygnięcie z dnia 23.06.2017r.

zestawienie ofert z dnia otwiarcia tj z 07.06.2017r.

-----------------------------------------------------------------

  formularz kalkulacji cenowej - ZAŁ 6.2 do siwz -  MODYFIKACJA z dnia 01.06.2017
odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2017
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.06.2017

-----------------------------------------------------------------

- odpowiedzi na pytania z dnia 31.05.2017

------------------------------------------------------------------

formularz kalkulacji cenowej - zał 6.2 do siwz MODYFIKACJA z dnia 30.05.2017
formularz kalkulacji cenowej - zał nr 6.1 do siwz MODYFIKACJA z dnia 30.05.2017
odpowiedzi na pytania z dnia 30.05.2017
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2017

 

-------------------------------------------------------------------

- wzór protokołu reklamacji - zał nr 9 do siwz

- wzór umowy dla cz 2 - opony zimowe i całoroczne - zał nr 8.2 do siwz
- wzór umowy  dla cz 1 - opony letnie - zał nr 8.1 do siwz

-wykaz wykonanych dostaw - zał nr 7 do siwz
- formularz kalkulacji cenowej dla cz 2 - zał nr 6.2 do siwz
- formularz kalkulacji cenowej dla cz 1 - zał nr 6.1 do siwz


- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 z dnia 25.05.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2017r.

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 460,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 460,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2017
Data modyfikacji : 12.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry