KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 12.10.2017r.

- rozstrzygnięcie z dn. 22.09.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 28.08.2017r.

- pytanie i odpowiedź do siwz z dn. 24.08.2017r.

- ogłoszenie z dn. 22.08.2017r. o zmianie ogłoszenia

- odpowiedzi z dn. 22.08.2017r. na pytania do siwz, zmiana siwz, terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dn. 28.08.2017r.

- ogłoszenie z dn. 17.08.2017r. o zmianie ogłoszenia

- zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dn. 25.08.2017r.

- pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 09.08.2017r.

- opinia geotechniczna - załącznik do pisma z dn.09.08.2017r.

- pytania do siwz z dnia 07.08.2017r. i 08.08.2017r. i odpowiedzi z dnia 09.08.2017r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.08.2017r.

- pytania i odpowiedzi do siwz, modyfikacja siwz i wzoru umowy z dnia 04.08.2017r., zmiana terminu składania ofert i wniesienia wadium na dn.21.08.2017r.

- zmodyfokowany wzór umowy - zalącznik nr 5 do siwz

- rysunki konstrucyjne - uzupełnienie zalącznika nr 6 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.07.2017 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7,8

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt wykonawczy - branża budowlana, sanitarna, elektryczna

        - specyfikacja STWiORB - branża budowlana, sanitarna, elektryczna

        - przedmiary robót - kosztorysy w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 500,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 500,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 25.07.2017
Data modyfikacji : 12.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry