Dostawa części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecin - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecin

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2017r.

___________________________________________________________________________________________

-rozstrzygnięcie postępowania dla cz.I i unieważnienie postępowania dla cz.II z dnia 28.09.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu innej omyłki

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj.  z dnia 22.09.2017r.

______________________________________________________________________________________________

- zapytanie i odpowiedź wraz z modyfikacją załącznika nr 4.2 do siwz i zmiana terminu skladania ofert na 22.09.2017r. po poprawieniu omyłek pisarskich

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.09.2017r.

- zapytanie i odpowiedź wraz zmodyfikacją załącznika nr 4.2 do siwz i zmiana terminu składania ofert na 22.09.2017r.

- zmodyfikowany w dniu 18.09.2017r. formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

_________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.09.2017r.

- zapytanie i odpowiedź wraz z modyfikacją załacznika nr 4.2 do siwz i zmianą terminu składania ofert na 21.09.2017r.

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

___________________________________________________

- ogłoszenie o  zamówieniu z dnia 11.09.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- formularz kalkulacji cenowej - za lącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - za lącznik nr 4.2 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2017
Data modyfikacji : 18.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry