Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2017r.

_______________________________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części VI, VIII i X oraz unieważnienie postępowania dla części I i IV z dnia 05.10.2017r.

____________________________________________________________________

- unieważnienie postępowania dla części II, III, V, VII, IX i XI z dnia 20.09.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 19.09.2017r.

_____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.09.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.III - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.IV - załącznik nr 4.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.V - załącznik nr 4.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.VI - załącznik nr 4.6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.VII - załącznik nr 4.7 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.VIII - załącznik nr 4.8 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.IX - załącznik nr 4.9 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.X - załącznik nr 4.10 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.XI - załącznik nr 4.11 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- wzór kosztorysu naprawy- załącznik nr 2 do umowy

- wzór zlecenia naprawy - załącznik nr 3 do umowy

- wzór protokołu reklamacji - załącznik nr 4 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2017
Data modyfikacji : 18.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry