Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

informacja o nieudzieleniu zamówienia z dnia 12.01.2018r.

- unieważnienie postępowania w części IV z dnia 11.12.2017r.

- unieważnienie czynności rozstrzygnięcia postępowania z dnia 11.12.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30.11.2017r.

-  unieważnienie postępowania dla części I-III z dnia 28.11.2017r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 22.11.2017r.

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z załącznikami 1, 2

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.1 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.2 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.3 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3.4 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia

- wykaz badań załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do ogłoszenia

- zakres badań dla części I - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- zakres badań dla części II - załącznik nr 6 do ogłoszenia

- zakres badań dla części III - załącznik nr 7 do ogłoszenia

- zakres badań dla części IV - załącznik nr 8 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 9.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części II - załącznik nr 9.2 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części III - załącznik nr 9.3 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części III - załącznik nr 9.4 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2017
Data modyfikacji : 12.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry