Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.12.2017r.

__________________________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, II, III, IV, V, VI, VIII oraz unieważnieniu części VII i IX z dnia 29.11.2017r.

_______________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia. po poprawieniu omyłek pisarskich z dnia 27.11.2017r.

_______________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 22.11.2017r.

________________________________________________________

- zapytanie Wykonawcy z dnia 16.11.2017r. i odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.11.2017r.

_______________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.11.2017r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2, 3

- formularz kalkulacji cenowej - część I - Załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część II - Załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część III - Załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część IV - Załącznik nr 4.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część V - Załącznik nr 4.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część VI - Załącznik nr 4.6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część VII - Załącznik nr 4.7 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część VIII - Załącznik nr 4.8 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - część IX - Załącznik nr 4.9 do siwz

- wzór umowy dla części I - VIII - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części IX - załącznik nr 5.2 do siwz

- wzór kosztorysu naprawy- załącznik nr 2 do umowy

- wzór zlecenia naprawy- załącznik nr 3 do umowy

- protokół reklamacji - załącznik nr 4 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2017
Data modyfikacji : 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry