Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie kompleksowych napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych w pojazdach służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie

- informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 22.12.2017r.

_______________________________________________________

- informacja o ponownym rozstrzygnięciu postępowania z dnia 13.12.2017r.

_______________________________________________________

- unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania z dnia 12.12.2017r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 11.12.2017r.

__________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 24.11.2017r.

__________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.11.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4 do siwz (zał.nr 5 do umowy)

- wykaz narzędzi, wyposaż.zakładu i urz.techn. - zał.nr 5 do siwz (zał.nr 6 do umowy)

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

- załaczniki nr.1, 2, 3, 4,do wzoru umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2017
Data modyfikacji : 22.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry