Szczegóły ogłoszeń

zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, tusze) oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery, pasy transmisyjne, pojemniki na zużyte tonery, grzałki utrwalające) do sprzętu biurowego i informatycznego

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.12.2017r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.12.2017r.

_________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 07.12.2017r.

______________________________________________________________

- zestawienie  ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek rachunkowych

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 30.11.2017r.

_________________________________________________________________________

- modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia z dnia 24.11.2017r, z poprawioną treścią i zmianą terminu składania ofert na dzień 30.11.2017r.

- modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia z dnia 24.11.2017r. bez zmiany terminu składania ofert

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamowienia z dnia 24.11.2017r. - załącznik nr 4 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej z dnia 24.11.2017r. - zalącznik nr 5 do siwz

__________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.11.2017r.

- odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją załączników nr 4 i 5 do siwz i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 29.11.2017r.

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamowienia z dnia 24.11.2017r. - załacznik nr 4 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej z dnia 24.11.2017r. - zalącznik nr 5 do siwz

______________________________________________________________________________

- odpowiedż na zapytanie Wykonawcy z dnia 23.11.2017r. bez zmiany terminu składania ofert

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11.2017r.

- odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją zalączników nr 4 i 5 do siwz i zmiana terminu składania ofert na 28.11.2017r.

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - zalącznik nr 4 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - zalącznik nr 5 do siwz

 

  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Informujemy, że w związku z wpływem zapytań do przetargu i koniecznością przygotowania odpowiedzi, termin składania i otwarcia ofert zostanie przesunięty, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3

- Opis Przedmiotu Zamówienia -Załącznik nr 4 do siwz

- Formularz kalkulacji cenowej - zalącznik nr 5 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2017
Data modyfikacji : 22.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry