Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.01.2018r.

- rozstrzygnięcie postępowania w części I - III z dnia 20.12.2017r.

zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 18.12.2017r.

pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 12.12.2017r. bez zmiany terminu składania ofert

modyfikacja załącznika nr 4B i 4C do siwz z dnia 11.12.2017r.

zmodyfikowany dnia 11.12.2017r. opis przedmiotu zamówienia dla części II - załacznik nr 4B do siwz

- zmodyfikowany dnia 11.12.2017r. opis przedmiotu zamówienia dla części III - załacznik nr 4C do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.12.2017r.

- siwz z załącznikami nr 1A, 1B, 1C, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia dla części I - załącznik nr 4A do siwz

- opis przedmiotu zamówienia dla części II - załącznik nr 4B do siwz

- opis przedmiotu zamówienia dla części III - załącznik nr 4C do siwz

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 5A do siwz

- wzór umowy dla części II - załącznik nr 5B do siwz

- wzór umowy dla części III - załącznik nr 5C do siwz

- wzór protokołu odbioru zał. do umowy - załącznik nr 6 do siwz

Metryczka

Data publikacji : 08.12.2017
Data modyfikacji : 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry