Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części

      - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.03.2018r.

      - unieważnienie postępowania w części XI z dnia 21.03.2018r.

      - rozstrzygnięcie postępowania w części II, IV, X, XI z dnia 08.03.2018r.

      - unieważnienie postępowania w części XVI z dnia 16.02.2018r.

      - unieważnienie postępowania w częściach I, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XI z dnia 16.02.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 13.02.2018r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.02.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4

- formularz kalkulacji cenowej dla część I - załącznik nr 5.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 5.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 5.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 5.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 5.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VI - załącznik nr 5.6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VII - załącznik nr 5.7 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VIII - załącznik nr 5.8 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IX - załącznik nr 5.9 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części X - załącznik nr 5.10 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XI - załącznik nr 5.11 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XII - załącznik nr 5.12 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XIII - załącznik nr 5.13 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XIV - załącznik nr 5.14 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XV - załącznik nr 5.15 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XVI - załącznik nr 5.16 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XVII (łodzie grupa 1) – złącznik nr 5.17 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XVIII (łodzie grupa 2) – złącznik nr 5.18 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XIX (łodzie grupa 3) – złącznik nr 5.19 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XX (łodzie grupa 4) – złącznik nr 5.20 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XXI (łodzie grupa 5) – złącznik nr 5.21 do siwz

- wykaz narzędzi i urządzeń dla części od I do XV – załącznik nr 6.1 do siwz

- wykaz narzędzi i urządzeń dla części XVI – załącznik nr 6.2 do siwz

- wykaz narzędzi i urządzeń dla części od XVII – XXI – załącznik nr 6.3 do siwz

- wykaz środków transportu dla części I-XV – załącznik nr 7.1 do siwz

- wykaz środków transportu dla części XVI – załącznik nr 7.2 do siwz

- wykaz łodzi dla części XVII (łodzie grupa 1) – załącznik nr 7.3 do siwz

- wykaz łodzi dla części XVIII (łodzie grupa 2) – załącznik nr 7.4 do siwz

- wykaz łodzi dla części XIX (łodzie grupa 3) – załącznik nr 7.5 do siwz

- wykaz łodzi dla części XX (łodzie grupa 4) – załącznik nr 7.6 do siwz

- wykaz łodzi dla części XXI (łodzie grupa 5) – załącznik nr 7.7 do siwz

      - wzór umowy dla części I-XV – załącznik nr 8.1 do siwz

- wzór umowy dla części XVI – załącznik nr 8.2 do siwz

- wzór umowy dla części od XVII do XXI – załącznik nr 8.3 do siwz

- wzór kosztorysu naprawy – załącznik nr 9 do siwz

- wzór zlecenia naprawy – załącznik nr 10 do siwz

- protokół reklamacji – załącznik nr 11 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2018
Data modyfikacji : 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry