Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz BSWP, CBŚP w Szczecinie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I, III i V opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.06.2018 r.

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I, III i V przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.06.2018 r.

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. II, IV i VI opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.06.2018 r.

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. II, IV i VI przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.05.2018 r.

 - rozstrzygnięcie cz. I, III i V z dn. 28.05.2018 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 07.05.2018 r. w zakresie części I, III i V 

UWAGA: Zamawiający informuje, że dn. 04.05.2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Zamawiającego i niemożliwe będzie w tym dniu składanie ofert.

 - sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2018 r.

 - sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.04.2018 r.

 - modyfikacja z dn. 18.04.2018 r. w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dotyczy części III i V do dnia 07.05.2018 r

 - sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.04.2018 r.

 - modyfikacja z dn. 17.04.2018 r. w zakresie załącznika 4.1 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dotyczy tylko części I do dnia 07.05.2018 r.

 - rozstrzygnięcie cz. II, IV i VI z dn. 16.04.2018 r. 

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 06.04.2018 r. w zakresie części II, IV i VI 

 - sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.04.2018 r.

 - sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.04.2018 r.

 - odpowiedzi z dn. 03.04.2018 r. na pytania do siwz, zmiana załączników 4.1,4.3 i 4.5 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dotyczy tylko części I, III i V do dnia 18.04.2018 r.  

 - sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.03.2018 r.

  - sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.03.2018 r.

 - zmieniony dn. 29.03.2018 r. formularz oferty cenowej załącznik nr 1 do siwz

 -  modyfikacja siwz z dn. 29.03.2018 r.,  zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.04.2018 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27.02.2018 r.

 - siwz z załącznikami nr 1 i 3

 -  formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 2 do siwz

 -  formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w wersji edytowalnej - załącznik nr 2 do siwz

 - formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

 - formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

 - formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

 - formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 4.4 do siwz

 - formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 4.5 do siwz

 - formularz kalkulacji cenowej dla części VI - załącznik nr 4.6 do siwz

 - formularze kalkulacji cenowej dla części I-VI - załączniki nr 4.1-4.6 w wersji edytowalnej

 - wzór umowy dla części I, III, V - załącznik nr 5.1 do siwz

 - wzór umowy dla części II, IV, VI - załącznik nr 5.2 do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.02.2018 r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.02.2018
Data modyfikacji : 19.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry