Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie regeneracji i naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 - ogłoszenie z dn. 12.04.2018 r. o udzieleniu zamówienia cz. I i unieważnieniu cz. II i III 

  - informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I i unieważnienie postępowania dla części III z dnia 21.03.2018r.

_________________________________________________________________________

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części II z dnia 20.03.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 19.03.2018r.

___________________________________________________________________

- unieważnienie czynności unieważnienia postępowania dla części I, II i III z dnia 16.03.2018r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, II i III z dnia 16.03.2018r.

________________________________________________________

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2018r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.03.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 3

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.3 do siwz

- wzór umowy dla części I, II, III - zalącznik Nr 5 do siwz

- wzór kosztorysu naprawy- załącznik nr 2 do umowy

- wzór zlecenia naprawy - załacznik nr 3 do umowy

- protokół reklamacji - załącznik nr 4 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 09.03.2018
Data modyfikacji : 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry