Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz produktów do pielęgnacji na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego oraz BSWP, CBŚP w Szczecinie.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.04.2018r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 12.04.2018 r. w zakresie części I-VI

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek rachunkowych z dnia 28.03.2018r.

_________________________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 23.03.2018r.

_________________________________________________________________________

- zapytania Wykonawcy z dnia 21.03.2018r. i odpowiedzi Zamawiającego bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- zapytania Wykonawcy z dnia 16.03.2018r i odpowiedzi Zamawiającego wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.03.2018r.

___________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 4.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 4.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VI - załącznik nr 4.6 do siwz

- wzór umowy dla części I, II, III - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części II, IV, VI - załączniki nr 5.2 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.03.2018
Data modyfikacji : 23.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry