Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.05.2018r.

rozstrzygnięcie postępowanie w części II z dnia 20.04.2018r.

rozstrzygnięcie postępowania w części III i VIII z dnia 19.04.2018r.

rozstrzygnięcie postępowania w części XV z dnia 16.04.2018r.

rozstrzygnięcie postępowania w części IX, XIII z dnia 11.04.2018r.

unieważnienie postępowania w części I, V, VII z dnia 11.04.2018r.

unieważnienie postępowania w częściach IV, VI, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX z dnia 10.04.2018r.

zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 05.04.2018r.

 ogłoszenie z dn. 30.03.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 odpowiedź z dn. 30.03.2018 r. na pytanie do siwz, zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.04.2018 r. (dot. części I-XX)

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.03.2018r.

siwz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4

formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 5.1 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 5.2 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 5.3 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 5.4 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 5.5 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części VI - załącznik nr 5.6 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części VII - załącznik nr 5.7 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części VIII - załącznik nr 5.8 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części IX - załącznik nr 5.9 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części X - załącznik nr 5.10 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XI - załącznik nr 5.11 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XII - załącznik nr 5.12 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XIII - załącznik nr 5.13 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XIV - załącznik nr 5.14 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XV - załącznik nr 5.15 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XVI (łodzie grupa 1) – złącznik nr 5.16 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XVII (łodzie grupa 2) – złącznik nr 5.17 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XVIII (łodzie grupa 3) – złącznik nr 5.18 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XIX (łodzie grupa 4) – złącznik nr 5.19 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części XX (łodzie grupa 5) – złącznik nr 5.20 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części od I do XIV – załącznik nr 6.1 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części XV – załącznik nr 6.2 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części od XVI – XX – załącznik nr 6.3 do siwz

wykaz środków transportu dla części I-XIV – załącznik nr 7.1 do siwz

wykaz środków transportu dla części XV – załącznik nr 7.2 do siwz

wykaz łodzi dla części XVI (łodzie grupa 1) – załącznik nr 7.3 do siwz

wykaz łodzi dla części XVII (łodzie grupa 2) – załącznik nr 7.4 do siwz

wykaz łodzi dla części XVIII (łodzie grupa 3) – załącznik nr 7.5 do siwz

wykaz łodzi dla części XIX (łodzie grupa 4) – załącznik nr 7.6 do siwz

wykaz łodzi dla części XX (łodzie grupa 5) – załącznik nr 7.7 do siwz

      wzór umowy dla części I-XIV – załącznik nr 8.1 do siwz

wzór umowy dla części XV – załącznik nr 8.2 do siwz

wzór umowy dla części od XVI do XX – załącznik nr 8.3 do siwz

wzór kosztorysu naprawy – załącznik nr 9 do siwz

wzór zlecenia naprawy – załącznik nr 10 do siwz

protokół reklamacji – załącznik nr 11 do siwz

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2018
Data modyfikacji : 23.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry