Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 - ogłoszenie o udzieleniu/unieważnieniu postępowania w zakresie cz. 1-17

- rozstrzygnięcie z dn. 18.05.2018r. na część 10

- rozstrzygnięcie z dn. 18.05.2018r. na część 8 i 17

 - rozstrzygnięcie z dn. 16.05.2018 r. w zakresie cz. 1,2,3,5,9A,9B,11,13,14,15,16

 - zestawienie ofert z dn. 08.05.2018 r. w zakresie cz. V po poprawieniu omyłki 

 - unieważnienie w zakresie części VI

 - unieważnienie w zakresie części IV, VIIA, VIIB i XII

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 17.04.2018 r.  

 - ogłoszenie z dn. 10.04.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi z dn. 10.04.2018 r. na pytania do siwz, zmiana załączników nr 4.7 na 4.7A i 4.7B oraz nr 1, 4.8 i 4.17 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczy części I-XVII do dnia 17.04.2018 r.

 - ogłoszenie z dn. 06.04.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź z dn. 06.04.2018 r. na pytanie do siwz, zmiana załącznika nr 4.9 na 4.9A i 4.9B oraz nr 1 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczy części I-XVII do dnia 13.04.2018 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.04.2018r.

- siwz z zalącznikami nr 1, 2 i 3

- formularz asortymentowo-cenowy dla części I - zalacznik 4.1 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części II - zalacznik 4.2 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części III - zalacznik 4.3 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części IV - zalacznik 4.4 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części V - zalacznik 4.5 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części VI - zalacznik 4.6 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części VII - zalacznik 4.7 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części VIII- zalacznik 4.8 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części IX- zalacznik 4.9 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części X - zalacznik 4.10 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części XI - zalacznik 4.11 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części XII - zalacznik 4.12 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części XIII- zalacznik 4.13 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części XIV- zalacznik 4.14 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części XV - zalacznik 4.15 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części XVI - zalacznik 4.16 do siwz

- formularz asortymentowo-cenowy dla części XVII - zalacznik 4.17 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2018
Data modyfikacji : 18.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry