Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.06.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 25 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 20 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 17 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 16 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 15 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 12 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 10 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 9 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 5 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 3 z dnia 29.05.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 26 z dnia 24.05.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 2 z dnia 24.05.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 19 z dnia 22.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części 14 z dnia 22.05.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 8 z dnia 22.05.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla częsci 7 z dnia 22.05.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 6 z dnia 22.05.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 4, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24 i 27 z dnia 22.05.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1 z dnia 22.05.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 16.05.2018 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.05.2018 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.05.2018 r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4

- zał 5 - Harmonogram

- zał 6 - wzór umowy dla części 1 KWP Szczecin

- zał 7 - wzór umowy dla części 2 KMP Szczecin

- zał 8 - wzór umowy dla części 3 KMP Świnoujście

- zał 9 - wzór umowy dla części 4 KP Karlino

- zał 10 - wzór umowy dla części 5 KP Dębno

- zał 11 - wzór umowy dla części 6 KPP Drawsko Pomorskie

- zał 12 - wzór umowy dla części 7 PP Wierzchowo

- zał 13 - wzór umowy dla części 8 KP Lipiany

- zał 14 - wzór umowy dla części 9 PP Człopa

- zał 15 - wzór umowy dla części 10 PP Morzyczyn

- zał 16 - wzór umowy dla części 11 KPP Sławno

- zał 17 - wzór umowy dla części 12 RD Postomino

- zał 18 - wzór umowy dla części 13 PP Marianowo

- zał 19 - wzór umowy dla części 14 KP Złocieniec

- zał 20 - wzór umowy dla części 15 KPP Szczecinek

- zał 21 - wzór umowy dla części 16 PP Tuczno

- zał 22 - wzór umowy dla części 17 KP Połczyn Zdrój

- zał 23 - wzór umowy dla części 18 PP Sławoborze

- zał 24 - wzór umowy dla części 19 KPP Wałcz

- zał 25 - wzór umowy dla części 20 PP Mirosławiec

- zał 26 - wzór umowy dla części 21 PP Bobolice

- zał 27 - wzór umowy dla części 22 PP Sianów

- zał 28 - wzór umowy dla części 23 KMP Koszalin

- zał 29 - wzór umowy dla części 24 KPP Police

- zał 30 - wzór umowy dla części 25 KPP Kamień Pomorski

- zał 31 - wzór umowy dla części 26 KPP Stargard

- zał 32 - wzór umowy dla części 27 PP Rymań

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.05.2018
Data modyfikacji : 27.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry