Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na części I, II, III i IV z dnia 10.07.2018r.

________________________________________________________________________________

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I, III i IV z dnia 26.06.2018r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II z dnia 11.06.2018r.

- zestawienie ofert dla części IV po poprawieniu omylki rachunkowej z dnia 11.06.2018r.

________________________________________________________________________________

- unieważnienie postepowania dla części V z dnia 04.06.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 04.06.2018r.

_______________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2018r.

- odpowiedż z dn.29.05.2018r. na zapytanie Wykonawcy wraz z modyfikacją wzoru umowy (załącznika nr 5 do siwz) i zmianą terminu składania na dn. 04.06.2018r.

- zmodyfikowany dn. 29.05.2018r. wzór umowy - zalącznik nr 5 do siwz 

 

    INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

    Informujemy, że w związku z wpływem kolejnego zapytania do przetargu i koniecznością przygotowania odpowiedzi, termin składania i otwarcia ofert zostanie przesunięty, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.

 

- ogłoszenie o zmianie ogłoszneia z dnia 28.05.2018r. 

- odpowiedzi z dn.28.05.2018r. na zapytania Wykonawców wraz z modyfikacją załącznika nr 4.1 do siwz i zmianą terminu składania ofert na dn.01.06.2018r.

- zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla części I - załacznik nr 4.1 do siwz

 

    INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

    Informujemy, że w związku z wpływem zapytań do przetargu i koniecznością przygotowania odpowiedzi, termin składania i otwarcia ofert zostanie przesunięty, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.05.2018r.

- siwz załącznikami nr 1. 2 i 3

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części I - załacznik nr 4.1 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części II - załacznik nr 4.2 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części III- załacznik nr 4.3 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części IV - załacznik nr 4.4 do siwz

- Formularz asortymentowo-cenowy dla części V - załacznik nr 4.5 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2018
Data modyfikacji : 10.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry