Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.07.2018r.

_________________________________________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części IV i V z dnia 11.07.2018r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, II i III z dnia 06.07.2018r.

__________________________________________________________________________________________________________

- zestawienie ofeert dla części IV zamówienia po poprawieniu omyłki pisarskiej z dnia 02.07.2018r.

- zestawienie ofert dla części IV zamówienia po poprawieniu omyłki z dnia 28.06.2018r.

- zestawienie ofert dla części I - V zamówienia z dnia ich otwarcia tj. z dnia 22.06.2018r.

___________________________________________________________________________________________________________

- zapytanie Wykonawcy z dn.18.06.2018r. i odpowiedź Zamawiającego z dn. 18.06.2018r. wraz z modyfikacja załaczników nr 4 i 5.4 do siwz bez zmiany terminu składania ofert

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamowienia - zalacznik nr 4 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej dla cz.IV - załacznik nr 5.4 do siwz

___________________________________________________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.09.2018r.

- zapytania Wykonawców z dn.15.06.2018r. i odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.06.2018r. wraz z modyfikacja załaczników nr 4 i 5.4 do siwz i zmianą terminu składania ofert na dzień 22.06.2018r.

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 4 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załacznik nr 5.4 do siwz

_______________________________________________________________________________

- zapytanie Wykonawcy z dnia 14.06.2018r. i odpowiedź Zamawiającego z dnia 15.06.2018r. bez zmiany terminu składania ofert z poprawioną omyłka pisarską

- zapytanie Wykonawcy z dnia 14.06.2018r i odpowiedż Zamawiającego z dnia 15.06.2018r. bez zmiany terminu składania ofert

______________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.06.2018r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.I - załączniki nr 5.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.II - załączniki nr 5.2do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.III - załączniki nr 5.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.IV - załączniki nr 5.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla cz.V - załączniki nr 5.5 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 13.06.2018
Data modyfikacji : 20.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry