Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków

- informacja o udzieleniu zamówienia na część 5 i 6 z dnia 25.09.2018r.

- rozstrzygnięcie postępowania na część 5 i 6 z dnia 22.08.2018 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania na cześci od 1,2,3 i 4 z dnia 21.08.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 17.08.2018 r.

- treść ogłoszenia na usługi społeczne wraz załącznikami nr 1 i 2

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 - 3.6 do ogłoszenia

- wykaz narzędzi - załącznik nr 4 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części 1-5 - załącznik nr 5.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części 6 - załącznik nr 5.2 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do ogłoszenia

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.08.2018
Data modyfikacji : 25.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry