Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów dodatkowych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2019 r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.01.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I, III i V z dn. 10.12.2018r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II, IV i VI z dn. 05.12.2018r.

- unieważnienie postępowania dla cz. IX z dnia 30.11.2018r.

- unieważnienie postępowania dla cz. VII i VIII z dnia 19.11.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 16.11.2018 r.

- odpowiedzi z dn. 08.11.2018 r. w zakresie treści SIWZ, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- odpowiedzi z dn. 05.11.2018 r. w zakresie treści SIWZ, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.5 do siwz

- sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.11.2018 r.

 - sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.11.2018 r.

- sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.10.2018r.

- odpowiedzi z dn. 31.10.2018 r. w zakresie treści SIWZ, wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 16.11.2018r.

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.5 do siwz

- sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.10.2018r.

- modyfikacja z dn. 29.10.2018 r. w zakresie treści SIWZ, wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 14.11.2018r.

- odpowiedzi z dn. 23.10.2018 r. w zakresie treści SIWZ, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- odpowiedzi z dn. 18.10.2018 r. w zakresie treści SIWZ, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.1 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.3 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.10.2018r.

- siwz z załącznikami nr 1 i 3

- formularz-JEDZ- załącznik nr 2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.7 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.8 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - wykaz części zamiennych - załącznik nr 4.9 do siwz

- wzór wykaz dostaw - załącznik nr 5 do siwz

- wzór umowy  - załącznik nr 6 do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.10.2018r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 02.10.2018
Data modyfikacji : 16.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry