Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP Świnoujście.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.01.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 03.12.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 07.11.2018r.

- modyfikacja załączników nr 1-5 do siwz z dnia 02.11.2018r.

- zmodyfikowane załączniki nr 1-5 do siwz

_______________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.10.2018r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- wykaz narzędzi - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 30.10.2018
Data modyfikacji : 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry