Szczegóły ogłoszeń

Zakup krzeseł obrotowych dla Wydziałów KWP oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.12.2018r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.11.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 16.11.2018r.

_________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.11.2018r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4 do siwz

- wzór umowy - złącznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2018
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry