Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesoria (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 06.12.2019 r. dot. części (zadania) 5, 8

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 26.11.2019 r. dotyczy części (zadania) 5, 8

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.11.2019 r. dot. części (zadania) 7

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 30.10.2019 r. dotyczy części (zadania) 7 

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 03.09.2019 r. dot. części (zadania) 8

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 27.08.2019 r. dotyczy części (zadania) 8

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 06.08.2019 r. dot. cz. 1,2,3,6

- wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 25.07.2019 r. dotyczy części (zadania) 1, 2, 3, 6

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.06.2019 r. dot. części (zadania) 7

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 12.06.2019 r. dot. części (zadania) 7

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 03.06.2019 r. dotyczy części (zadania) 7 

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 18.02.2019 r. dot. części (zadań) 1,2,3,5,6 i 8

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 31.01.2019 r. dotyczy części (zadań) 1,2,3,5,6,8 

 - rozstrzygnięcie z dn. 17.01.2019 r. dotyczy części (zadania) VII

 - rozstrzygnięcie z dn. 28.12.2018 r. dotyczy części (zadań) IV i VIII

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dn. 28.12.2018 r. w zakresie części (zadania) VIII

 - rozstrzygnięcie z dn. 21.12.2018 r. dotyczy części (zadania) II

 - rozstrzygnięcie z dn. 17.12.2018 r. dotyczy części (zadań) I, III, V i VI

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dn. 17.12.2018 r. w zakresie części (zadania) I, II, III, V, VI

 -  zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 26.11.2018 r. dot. części I-VIII

 - ogłoszenie z dn. 21.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z dn. 21.11.2018 r., zmiana załączników nr 6 i 4.2 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert do dnia 26.11.2018 r.

 - ogłoszenie z dn. 16.11.2018 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź na pytania i modyfikacja siwz z dn. 16.11.2018 r., zmiana załączników nr 6 i 4.8 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert do dnia 22.11.2018 r.

 - modyfikacja treści siwz z dn. 15.11.2018 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.11.2018 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.1-4.8 do siwz

 - wzór umowy ramowej i wykonawczej z załącznikami - załącznik nr 5 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert - załącznik nr 7 do siwz

 - edytowalne załączniki nr 1-3, 4.1-4.8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.11.2018
Data modyfikacji : 06.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry