Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami)

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.01.2019r.

- unieważnienie części III postępowania z dnia 28.12.2018r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla częsci XIV z dnia 19.12.2018r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części VI, VII,  VIII, IX, XI i XV z dnia 14.12.2018r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części II z dnia 11.12.2018r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części V i X z dnia 06.12.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłki pisarskiej w zakresie części V z dnia 06.12.2018r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, IV, XII i XIII z dnia 04.12.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 23.11.2018r.

_____________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.11.2018r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.11.2018 r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części  II - załącznik nr 6.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III- załącznik nr 6.3 do siwz  

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV- załącznik nr 6.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 6.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VI - załącznik nr 6.6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VII- załącznik nr 6.7 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VIII - załącznik nr 6.8 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IX - załącznik nr 6.9 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części X - załącznik nr 6.10 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XI - załącznik nr 6.11 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XII - załącznik nr 6.12 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XIII - załącznik nr 6.13 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części XIV - załącznik nr 6.14 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części  XV - załącznik nr 6.15 do siwz

- wykaz narzędzi - załacznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załacznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 08.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry