Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.02.2019r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części II z dnia 28.01.2019r.

 - unieważnienie z dn. 07.01.2019 r. dot. czynności unieważnienia oraz odrzucenia ofert dla cz. II

- unieważnienie z dnia 02.01.2019r. dla cz. II

- informacja o poprawieniu omyłek pisarskich dot. cz. I i XIII z dn. 21.12.2018 r.

- informacja o rozstrzygnięciu postepowania dla części I, V, IX, X, XII i XIII oraz unieważnieniu postepowania dla części VII z dnia 14.12.2018r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części III, IV, VI, VIII i XI z dnia 07.12.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłki rachunkowej - dla części 2

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 28.11.2018r.

___________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamowieniu z dnia 20.11.2018r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej- Koszalin - część I - załacznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Szczecin - część II - załacznik nr 6.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Wałcz - część III - załacznik nr 6.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Świdwin - część IV - załacznik nr 6.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Pyrzyce -część V - załacznik nr 6.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Police - część VI - załącznik nr 6.6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Myślibórz - część VII - załącznik nr 6.7 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Łobez - część VIII - załącznik nr 6.8 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Gryfice- część IX - załącznik nr 6.9 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Goleniów - część X - załącznik nr 6.10 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Drawsko - część XI - zalacznik nr 6.11 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Choszczno- część XII - załącznik nr 6.12 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej- Białogard - cz.XIII - zalącznik nr 6.13 do siwz

- wykaz narzędzi - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załacznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2018
Data modyfikacji : 05.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry