Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców.

- informacja z dnia 03.01.2019r. o unieważnieniu postępowania.

 - odpowiedzi z dn. 21.12.2018r. na pytania do siwz, zmodyfikowane zał. nr 5,6,8

- informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.01.2019 r.

                INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z wpływem  zapytań do niniejszego postępowania i koniecznością przygotowania odpowiedzi Zamawiający informuje,

że termin składania i otwarcia ofert zostanie przesunięty. O szczegółach powiadomimy Państwa niezwłocznie.

 

- ogłoszenie o postępowaniu na usługi społeczne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 z dnia 11.12.2018r.

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- wykaz narzędzi i urządzeń technicznych zał. nr 6 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej- załacznik nr 7 do ogłoszenia

- wzór umowy - zał. nr 8 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.12.2018
Data modyfikacji : 03.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry