Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z wielozadaniową zabudową i zamontowanym dźwigiem(1szt.) dla KWP w Szczecinie.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania z dnia 11.01.2019 r.

- informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 11.01.2019 r.

___________________________________________________________________

 

- ogłoszenie o zamowieniu z dnia 28.12.2018r.

- siwz z załacznikami nr 1, 2 i 3

- specyfikacja techniczna pojazdu - załącznik nr 4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- protokół odbioru - załącznik nr 2 do umowy

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 28.12.2018
Data modyfikacji : 11.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry