Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z podstawową opieką weterynaryjną oraz zoohigieniczną i usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców.

- informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

- informacja o rozstrzygnieciu postępowania z dnia 28.01.2019 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 18.01.2019r.

__________________________________________________________________________________

- ogłoszenie o postepowaniu na usługi społeczne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 z dnia 10.01.2019r.

- opis przedmiotu zamowienia - zalacznik nr 5 do ogłoszenia

- wykaz narzędzi i urzadzeń technicznych - załącznik nr 6 do ogłoszenia

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 7 do ogłoszenia

- wzór umowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 19.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry