Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.04.2019 r.

rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 02.04.2019 r.

rozstrzygnięcie postępowania dla części II, III, IV, V z dnia 29.03.2019 r.

rozstrzygnięcie postępowania dla części VI, VII, VIII z dnia 26.03.2019 r.

zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 20.03.2019 r.

zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 14.03.2019 r.

zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 06.03.2019 r.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.02.2019 r.

siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, i 5

formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.1 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 6.2 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 6.3 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 6.4 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 6.5 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części VI - załącznik nr 6.6 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części VII - załącznik nr 6.7 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części VIII - załącznik nr 6.8 do siwz

wykaz środków transportu dla części I – załącznik nr 7.1 do siwz

wykaz środków transportu dla części II – załącznik nr 7.2 do siwz

wykaz środków transportu dla części III – załącznik nr 7.3 do siwz

wykaz środków transportu dla części IV – załącznik nr 7.4 do siwz

wykaz środków transportu dla części V – załącznik nr 7.5 do siwz

wykaz środków transportu dla części VI – załącznik nr 7.6 do siwz

wykaz środków transportu dla części VII – załącznik nr 7.7 do siwz

wykaz środków transportu dla części VIII – załącznik nr 7.8 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części I – załącznik nr 8.1 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części II – załącznik nr 8.2 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części III – załącznik nr 8.3 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części IV – załącznik nr 8.4 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części V – załącznik nr 8.5 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części VI – załącznik nr 8.6 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części VII – załącznik nr 8.7 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń dla części VIII – załącznik nr 8.8 do siwz

wzór umowy dla części I-III – załącznik nr 9.1 do siwz

wzór umowy dla części IV-VIII – załącznik nr 9.2 do siwz

wzór kosztorysu naprawy – załącznik nr 10 do siwz

wzór zlecenia naprawy – załącznik nr 11 do siwz

protokół reklamacji – załącznik nr 12 do siwz

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2019
Data modyfikacji : 23.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry