Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników policji garnizonu zachodniopomorskiego

- unieważnienie postępowania dla części I z dnia 23.07.2019r.

- unieważnienie postępowania dla części II, III, IV, V z dnia 16.07.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj 16.07.2019 r.

 - treść ogłoszenia o zamówienia na usługi społeczne wraz załącznikami nr 1 i 2

 - formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 - 3.5 do ogłoszenia

 - wzór umowy na części I - załącznik nr 4.1 do ogłoszenia

 - wzór umowy na części II - załącznik nr 4.2 do ogłoszenia

 - wzór umowy na części III - załącznik nr 4.3 do ogłoszenia

 - wzór umowy na części IV - załącznik nr 4.4 do ogłoszenia

 - wzór umowy na części V - załącznik nr 4.5 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.07.2019
Data modyfikacji : 23.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry