Szczegóły ogłoszeń

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji”

 - ogłoszenie z dn. 19.08.2019 r. o udzieleniu zamówienia

 - rozstrzygnięcie cz. V i VII z dn. 08.08.2019 r.

 - rozstrzygnięcie cz. I, II, III, IV i VI z dn. 01.08.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 18.07.2019 r.

 - odpowiedzi z dn. 15.07.2019 r. na pytania do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.07.2019 r.

 - siwz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

 - wzór umowy dla części I-VII - załącznik nr 5 do siwz

 - zdjęcia obiektów 7 szt. - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 460,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 10.07.2019
Data modyfikacji : 19.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry