Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia w częściach: II - KPP Sławno, IV - KP Połczyn Zdrój i  V - KPP Świdwin z dnia 26.08.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II - KPP Sławno z dnia 14.08.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części IV - KPP Połczy Zdrój i części V - KPP Świdwin z dnia 09.08.2019r.

- unieważnienie części I- KPP Choszczno i części III - KMP Szczecin

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 07.08.2019r.

______________________________________________________________

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z załłacznikami nr 1 i 2

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 - 3.5 do ogłoszenia

- wzór umowy na części I i II - załlacznik nr 4.1 do ogłoszenia

- wzór umowy na części III, IV i V - załlacznik nr 4.2 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 30.07.2019
Data modyfikacji : 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry