Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie posiłków.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części I - IX z dnia 12.11.2019r.

_________________________________________________________________________________

- treść ogłoszenia na usługi społeczne wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 z dnia 04.11.2019r.

- wykaz narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia - załacznik nr 5 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 7.1 - 7.9 do ogłoszenia

- wzór umowy - załacznik nr 8 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia ogłoszenia na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2019
Data modyfikacji : 12.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry