Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.01.2020 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz VII z dnia 14.01.2020 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz VI z dnia 14.01.2020 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz V z dnia 24.12.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz I z dnia 24.12.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz III z dnia 17.12.2019 r.

 - zestawienie ofert cz I, III po poprawieniu omyłek z dnia 16.12.2019 r..

 - rozstrzygnięcie postępowania cz IV z dnia 13.12.2019 r..

 -rozstrzygnięcie postępowania  cz II  z dnia 13.12.2019 r.

 - zestawienie ofert cz VII po poprawieniu omyłek z dnia 10.12.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. 28.11.2019 r.

 - zmodyfikowany załącznik nr 4.1 do siwz

 - pytania z dn. 19,20,21.11.2019 r i odpowiedż z dn. 22.11.2019 r.

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2019 r.

 - zmiana terminu składania ofert

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.1 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.2 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.3 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.4 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.5 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.6 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.7 do siwz

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - edytowalne załączniki nr 4.1-4.7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.11.2019
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry