Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.01.2020r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.01.2020 r.

- informacja o rozstrzygnieciu postepowania dla części I - KP Nowogard i części III - KPP Kołobrzeg z dnia 20.12.2019r.

- informacja o unieważnieniu postepowania dla części 4 - KPP Kamień Pomorski

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części 5 - KPP Stargard z dnia 13.12.2019r.

 - informacja o unieważnieniu postępowania dla części 2 - KPP Sławno z dnia 06.12.2019 r.

_____________________________________________________________________

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 05.12.2019 r.

_____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.11.2019 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej KP Nowogard- załącznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej KPP Sławno - załącznik nr 6.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej KPP Kołobrzeg - załącznik nr 6.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej KPP Kamień Pom.- załącznik nr 6.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej KPP Stargard - załącznik nr 6.5 do siwz

- wykaz narzędzi- załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- wzór oświadczenia składanego na wezwanie - załacznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2019
Data modyfikacji : 03.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry