Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie regeneracji i/lub napraw, wymiany podzespołów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.01.2020r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części VI z dnia 17.01.2020r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II z dnia 16.01.2020r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części III z dnia 14.01.2020r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I, IV, V, VII z dnia 08.01.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 20.12.2019r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.12.2019r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3

- formularz asortymentowo - cenowy dla cz. I - załączniki nr 4.1 do siwz

- formularz asortymentowo - cenowy dla cz. II - załączniki nr 4.2 do siwz
 
- formularz asortymentowo - cenowy dla cz. III - załączniki nr 4.3 do siwz
 
- formularz asortymentowo - cenowy dla cz. IV - załączniki nr 4.4 do siwz
 
- formularz asortymentowo - cenowy dla cz. V - załączniki nr 4.5 do siwz
 
- formularz asortymentowo - cenowy dla cz. VI - załączniki nr 4.6 do siwz
 
- formularz asortymentowo - cenowy dla cz. VII - załączniki nr 4.7 do siwz

- wzór umowy dla cz. I, III, V, VI, VII - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla cz. II i IV - załącznik nr 5.2 do siwz

- wzór zlecenia regeneracji - naprawy - załącznik nr 6 do siwz

- wzór zlecenia regeneracji - naprawy z pojazdem - załącznik nr 7 do siwz

- wzór kosztorysu naprawy - załącznik nr 8 do siwz

- wzór protokołu reklamacji - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.12.2019
Data modyfikacji : 28.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry