Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego- wymazów z jamy ustnej z kartą FTA oraz wymazówek dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.04.2020r.

- rozstrzygnięcie cz II z dnia 13.03.2020r.

-rozstrzygnięcie cz I z dnia 12.03.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj.  z dnia 09.03.2020r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.02.2020r.

-siwz z załącznikami 1, 2, 3

- formularz asortymentowo cenowy cz I - załaczniki nr 4.1 do siwz

- formularz asortymentowo cenowy cz II - załaczniki nr 4.2 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 28.02.2020
Data modyfikacji : 03.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry