Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na parkingu strzeżonym na koszt Policji - zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego

 Ogłoszenie

 SIWZ i zał 1

 Formularze kalkulacji cenowej - zał 2

 Wzór umowy - zał 3

 Oświadczenie - zał 4 i 5

 Informacja o modyfikacji SIWZ - cz. V KMP Koszalin

 Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert na cz. V KMP Koszalin

 Zapytania do SIWZ

 Modyfikacja wszystkich części

 Termin składania i otwarcia ofert - przedłużenie

  Unieważnienie postępowania w cz. III, V, XII, XV, XVI

  Rozstrzygnięcie postępowania cz. VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV

 Rozstrzygnięcie postępowania cz. I, II, VI, XVII

 Unieważnienie postępowania w cz. IV

SIWZ można uzyskać:

1) Na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) Osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 8,25 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) Drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 8,25 zł plus koszty przesyłki w wysokości 11,00 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2009
Data modyfikacji : 17.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Jagiełło Rożak
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
do góry