Szczegóły ogłoszeń

Dostawa paliwa lotniczego do śmigłowca MI-2, użytkowanego w Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie.

 ogłoszenieUZP

 siwz

  uniewaznienie

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/  -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,02 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,02 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.


 

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2009
Data modyfikacji : 21.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Imianowska
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry