Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 (realizacja połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, do infolinii oraz usług teleinformatycznych).

 Ogłoszenie

 SIWZ i zał. 1.

 Formularz kalkulacji cenowej - zał. 2.

 Zakres świadczeń usług z wykazem połączeń w II, III i IV 2009 r. - zał. 3.

 Wykaz (z)realizowanych zamówień - zał. 4.

 Istotne postanowienia do umowy - zał. 5.

  Pytania do SIWZ i odpowiedzi.

 Modyfikacja SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert.

 Zmodyfikowany Formularz kalkulacji cenowej - Zał. Nr 2.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Drugie zapytania do SIWZ i odpowiedzi

Informacja o proteście

Treść protestu

Odrzucenie protestu

Trzecie zapytanie do SIWZ i odpowiedź.

Rozstrzygnięcie postępowania.

SIWZ można uzyskać:

1) Na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) Osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,69 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) Drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 3,69 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Pliki do pobrania

  • (pdf 72.24 KB)
  • (pdf 79.29 KB)
  • (pdf 75.44 KB)
  • (pdf 81.26 KB)
  • (pdf 97.83 KB)
  • (pdf 71.02 KB)

Metryczka

Data publikacji : 23.06.2009
Data modyfikacji : 15.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Jagiełło Rożak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry