Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

 część VIII PP w Bierzwniku - unieważnienie

 część IV Świeszyno informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 część XV podległe jednostki KMP w Koszalinie -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 część XIII podległe jednostki KPP w Szczecinku - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 część VI KP w Szczecinie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  część II KWP w Szczecinie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  część - I PP w Pełczycach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 unieważnienie cz. III Mrzeżyno, V KPP w Drawsku i podległych jednostkach, VII KPP w Świdwinie i podległych jednostkach, IX KPP w Białogardzie i podległych jednostkach, X KPP w Gryficach, XI PP w Człopie, XII KPP w Sławnie, XIV PP w Ińsku

 ogłoszenie

 siwz i zał. nr 1

 zał. nr 2 - formularz informacyjny

 zał. nr 3 - wzór umowy

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,21 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,21 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 03.08.2009
Data modyfikacji : 01.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Olkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry