Szczegóły ogłoszeń

Remont kompleksowy pomieszczeń KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19

Ogłoszenie                                                                                                

SIWZ i zał. 1

Wykaz (z)realizowanych zamówień - Zał. Nr 5

Projekt umowy - Zał. Nr 6

Załącznik Nr 2 - branża budowlana

Kosztorys nakładczy budowlany

Opis techniczny do części konstrukcyjnej budowlanej

Opis techniczny do projektu budowlanego

Specyfikacja techniczna budowlana

Rysunki budowlane

Załącznik Nr 3  - branża elektryczna

Kosztorys nakładczy elektryczny

Projekt budowlany z opisem technicznym - elektryczny

Specyfikacja techniczna elektryczna

Rysunki elektryczne

Załącznik Nr 4 - branża sanitarna

Kosztorys nakładczy c.o. sanitarny

Kosztorys nakładczy wod-kan i c.w.

Opis techniczny sanitarny

Specyfikacja instalacji sanitarnych

Rysunki sanitarne

Zapytanie do SIWZ i odpowiedź

Zestawienie stolarki - rys. 14a i 14b

Kolejne zapytanie do SIWZ                                                      Trzecie zapytanie do SIWZ                      Rozstrzygnięcie postępowania

 unieważnienie postępowania

SIWZ można uzyskać:

1) Na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) Osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 56,73 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) Drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 56,73 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 18.08.2009
Data modyfikacji : 20.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Jagiełło Rożak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry