Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych* z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

 cz. VIII KPP w Sławnie - rozstrzygnięcie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 unieważnienie cz.I Mrzeżyno, cz.II KPP Drawsko i podległe jednostki, cz. III KPP Świdwin i podległe jednostki, cz. V KPP Białogard i podległe jednostki, cz. VII PP Człopa, cz. IX PP Ińsko

 cz.VI KPP w Gryficach - rozstrzygnięcie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 cz. IV PP w Bierzwniku - rozstrzygnięcie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 ogłoszenie

 siwz i zał. 1

 zał.2 - formularz informacyjny

 zał. 3 - wzór umowy

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 2,97 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 2,97 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.


 

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2009
Data modyfikacji : 09.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Jaś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry