Dostawa samochodu pomocy drogowej wraz z dodatkowym wyposażeniem. - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa samochodu pomocy drogowej wraz z dodatkowym wyposażeniem.

 ogloszenie

 siw i zal nr 1

 zal nr 2 rozdzial I wymagania ogólne

 zal nr 3 rozdzial II i III wymagane parametry

 zal nr 4 rozdzial 4 wymagania gwarancyjne

 zal nr 5 wzor umowy

 unieważnienie

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,13 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,13 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.


 

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2009
Data modyfikacji : 30.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Jaś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry