Szczegóły ogłoszeń

Adaptacja pomieszczeń dla centrum monitoringu wizyjnego Miasta Koszalina oraz remont bieżący wyznaczonych pomieszczeń w budynku KMP w Koszalinie przy ulicy Słowackiego 11

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 zapytanie do siwz z dnia 2.10.2009 r.

 

 modyfikacja siwz z dnia 22.09.2009 r.

Zmodyfikowany załącznik nr-  2 Przedmiary robót: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3.

 

 ogłoszenie

 siwz i zał. nr 1 - oferta cenowa

 zał.nr 2 - Przedmiary robót:

  zadanie 1 , zadanie 2, zadanie 3

 zał.3- Wzór umowy

 zał. nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. 4a branża budowlana , - zał. 4b branża elektryczna, -zał. 4c branża sanitarna

 zał. nr 5 -  Dokumentacja projektowa remontu i instalacji:

1) zał. 5a projekt remontu -  branża budowlana:

- budynek nowy:  rysunek10, rysunek10a, rysunek10b, rysunek10c, rysunek11, rysunek12, rysunek13, rysunek14, rysunek14a, rysunek15, rysunek16, rysunek17, rysunek18, rysunek18a

 - budynek stary:  rysunek19, rysunek20, rysunek21, rysunek22, rysunek22a, rysunek22b, rysunek23, rysunek23a, rysunek23b, rysunek23c

- inwenytaryzacja:   rysunek1, rysunek2, rysunek2a, rysunek2b, rysunek2c, rysunek2drysunek3, rysunek3a, rysunek3b, rysunek4, rysunek5, rysunek5a, rysunek6, rysunek7, rysunek8, rysunek8a, rysunek8b, rysunek9, rysunek9a, rysunek9b,

 - projekt docieplenia:  OT KMP Koszalin - docieplenie, rysunek1, rysunek2, rysunek3, rysunek4, rysunek5, rysunek6, rysunek7, rysunek8, rysunek9, rysunek10, rysunek11, rysunek12, rysunek13, rysunek14, rysunek15, StrTyt KWP Koszalin - docieplenie

-   OT KMP Koszalin

-  StrTyt KMP Koszalin

2) zał. 5b projekt PBW - branża elektryczna:

 E1 kmp Koszalin, E2 kmp Koszalin,E3 kmp Koszalin, E4 kmp Koszalin, E5 kmp Koszalin,OT elektryka KMP,ST KMP Koszalin b.elektryczna

3) zał.5c projekt instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji - branża sanitarna

 kmp klima _ s1,kmp klima _ s2, kmp klima _ s3, kmp klima _ s4,kmp klima _ s5, kmp klima _ s6StrTyt KMP Koszalin sanitarna, opis

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 43,77 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 43,77 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.


 

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2009
Data modyfikacji : 19.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Jaś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry