Szczegóły ogłoszeń

Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji

 cz. VII- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 cz.I- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 cz.II- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 cz.III- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 cz.IV- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 cz.V- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 cz.VI- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 ogłoszenie

   siwz i zał.nr 1

 zał.nr 2 - kalkulacja cenowa

 zał. nr 3 - wzór umowy

 zał.nr 4 - wykaz obiektów

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,69 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,69 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.


 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2009
Data modyfikacji : 08.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Jaś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry